Roja Kamali

Utbildning

Jag går regelbundet på kurser och vidareutvecklar mig som dansare, pedagog och tränare inom olika områden såsom dans, träning, yoga med mera.
Jag har en 3 årig yrkesutbildning viaDans- och Cirkushögskolani Stockholm. Min pedagogutbildning var främst inriktad på dans för barn och unga och i min dagliga träning ingick jazz, balett, en del flamenco och en del streetdance.
Efter gymnasiet kom jag in på en 1-årig yrkesförberedande dansarutbildning påDans Centeri Stockholm där min dagliga träning bestod utav jazz, balett, modern och nutida dans samt streetdance.
Under ytterliggare 1 år gick jag påÅsa Folkhögskolaoch fördjupade mina kunskaper i streetdance. Jag läste även kulturhistoria och filosofi i ämnet.
Jag har även 10årig utbildning och erfarenhet i musik via Umeå Musikskola. Jag har spelat fiol sedan 5 års ålder.

Undervisning

I min undervisningen ligger fokus i allmänhet på individ- och gruppkänsla, ökat självförtroende, kroppsmedvetenhetoch scenvana. Disciplin, fokus och impuls-kontroll är nödvändigt att sträva efter, för elevens bästa möjliga utveckling.

Jag vill ge mina elever verktyg och möjlighet att kunna utveckla sig själva genom att medvetandegöra rummets, tidens och kraftens betydelse för en rörelse.

Yngre barnmemorerar övningar lättare när jag målmedvetet knyter an undervisnings-momenten  kring ett specifikt tema som barnen känner till. Dessa teman kan dels vara ämnesöverskridande eller centrerat kring bara ett ämne, såsom sagor, djur, länder, årstider etc.

Den kunskap eleven grundar under mina danslektioner är enligt mig själv, allmänbildande och självutvecklande.

Arbetssätt

Jag strävar efter att upprätthålla ett varierat men även rutinbaserat arbetssätt och mitt mål är att alla elever ska få utföra dans, skapa dans, se och värdera dans.

Att utföra dans...
Kan innebära att eleverna lär sig danser genom olika övningar, rutiner och koreografier. Eleven får utforska olika rörelser i förflyttning, utforska olika uttryck och kvalitéer.

Att skapa dans...
Med hjälp av improvisation och komposition hittar var enskild individ sitt eget uttryck.

Att se och värdera dans...
Kan konkret innebära att titta på varandra i gruppen, att titta på mig som lärare eller att se en dans-föreställning. Att respektera dans som konstnärligt ämne, att kunna tolka dans samt förstå dansens teknikarbete, historia och bakgrund.

Roja Kamali är just nu mammaledig och undervisar inga danskurser våren 2024.