Öppen Nivå=
Anpassar klass efter delatagarna

Nivå 1= Nybörjare / Fortsättning
Inga förkunskaper krävs

Nivå 2= Fortsättning
Ha en god steguppfattning samt rytm och taktkänsla
Musikalisk förståelse. Kan hålla tempo.
Bekant med stilen

Ha en viss erfarenhet i stilen för att kunna improvisera

Nivå 3 = Fortsättning / avancerad
Ha en snabb steguppfattning, takt & rytmikkänsla
Välbekant med tekniken samt stilen
Har kunskaper i stil och steg för att kunna improvisera. Övar utanför dansskolan. 

Nivå 4 = Avancerad 
Kan se skillnader inom olika dansstilar och vad som är specifikt för den stil som råder.
Har en egen tuch / har utvecklat en egen stil inom stilen. Ett eget sätt att röra på sig. Vågar experimentera. Har ett bra minne. Övar själv utanför dansskolan.