Öppen Nivå=
Anpassar klass efter delatagarna

Nivå 1= Nybörjare / Fortsättning
Inga förkunskaper krävs

Nivå 2= Fortsättning
Ha en god steguppfattning samt rytm och taktkänsla
Musikalisk förståelse. Kan hålla tempo.
Bekant med stilen

Ha en viss erfarenhet i stilen för att kunna improvisera

Nivå 3 = Avancerad
Ha en snabb steguppfattning, takt & rytmikkänsla
Välbekant med tekniken samt stilen
Har kunskaper i stil och steg för att kunna improvisera

Nivå 4 = Avancerad