Uppvisning sista veckan på terminen!

Alla dansgrupper har sin egen avslutning sista lektionen då vi bjuder in alla föräldrar / familjer att titta! Lektionerna är 60 min långa varav uppvisningen då blir cirka 30 min. Ni som vill se sista uppvisningen måste komma den tiden då lektionen startar! Uppvisningen kommer att innehålla fragment av det eleverna har jobbat med under terminen!