Anmäl dig i god tid!

Anmäl dig i god tid till din kurs för en säker plats på våra mest populära kurser!

De kurser med lågt deltagarantal är det också väldigt viktigt att anmäla sig i god tid innan kursstart.
Om färre än 5 deltagare anmält sig, har vi rutiner att skjuta på kursstart alternativt ställa in kursen.